Bijna elke munt heeft een eigen muntteken, daaraan is te zien in welk munthuis deze is geslagen!

Hieronder zullen we in het kort uitleg geven over munt- en muntmeesterstekens.


Foto: Sint Servaasbrug in Maastricht
Foto: Sint Servaasbrug in Maastricht

 

De (euro)munten die bij de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) worden geslagen, zijn voorzien van zowel een muntteken, als muntmeesterteken! Dit is uitzonderlijk aangezien het gebruikelijk is alleen het muntteken op de munt te slaan.

 

Het muntmeesterteken op de munt is een 'handtekening' van de Muntmeester, wat een eeuwenoude traditie is. Sinds 1838 kiest iedere Muntmeester zijn eigen teken en mag deze niet meer wijzigen.

Op het huidige muntmeesterteken van Muntmeester Stephan Satijn is de Sint Servaasbrug uit zijn geboortestad Maastricht afgebeeld.

 


Foto: Mercuriusstaf
Foto: Mercuriusstaf

 

Nederland

Het muntteken verwijst naar het munthuis waar een munt is geslagen. Sinds 1816 is het muntteken van de Koninklijke Nederlandse Munt de Mercuriusstaf, ook wel bekend als caduceus, wat verwijst naar een staf die een koerier of onderhandelaar ongehinderde doorgang moest verlenen in het oude Griekenland. Naast de Nederlandse euromunten, slaat de KNM ook munten voor landen als Luxemburg, Malta en Aruba. Op diverse euromunten van Malta t/m 2015 is dit muntteken dan ook zichtbaar. Dit geldt ook voor Luxemburg, die hun muntgeld laat produceren door de KNM.

 

 

Afgebeeld is de speciale 2 euromunt van Malta 2013. Links de UNC versie uit de rol en rechts de BU munt die is geslagen voor de BU set. De BU munt is voorzien van het muntteken Mercuriusstaf (tussen de sterren op 17:00 en 18:00 uur).

Ondanks dat de BU munten van betere kwaliteit zijn dan de UNC munten, is het op deze manier makkelijker te bepalen of de juiste munt in de BU set zit.


Foto: het Wapen van Luxemburg
Foto: het Wapen van Luxemburg

 

 

Luxemburg

Sinds 2018 heeft Luxemburg een eigen merkteken, namelijk het symbool: de leeuw van Luxemburg, uit het Wapen van Luxemburg. Dit betreft de rood afgebeelde leeuw in het midden van het wapen. Ook hier worden weer diverse varianten van uitgegeven. Zo worden in 2018 de UNC euromunten (in de bankzakjes en rollen) voorzien van het muntteken 'Mercuriusstaf' en het merkteken 'de Leeuw'. Terwijl de BU munten zijn voorzien van het muntteken 'Mercuriusstaf' en het muntmeesterteken 'Sint Servaasbrug'. Hierdoor zijn de munten met een zeer lage oplage erg gewild!

Reguliere 2 euro's Luxemburg 2017 en 2018 (UNC)
Reguliere 2 euro's Luxemburg 2017 en 2018 (UNC)

Op beide munten is het muntteken Mercuriusstaf te zien. In het jaar 2017 was het muntmeesterteken nog de Koerszettende Zeilen met ster.

Zoals hierboven omschreven is dit teken in 2018 vervangen door het merkteken: de Leeuw van Luxemburg.

Speciale 2 euromunt Luxemburg 2018 met Sint Servaasbrug (BU)
Speciale 2 euromunt Luxemburg 2018 met Sint Servaasbrug (BU)

De BU euromunten uit 2018 wijken af van het teken dat op de UNC munten staat. Op deze munten is wel het muntteken Mercuriusstaf te zien, maar het muntmeesterteken betreft de Sint Servaasbrug. Deze munten zitten alleen in de BU set, BeNeLux set en €2 in coincard.Foto: Munthuis Monnaie de Paris in Pessac
Foto: Munthuis Monnaie de Paris in Pessac

 

Malta

Diverse euromunten van Malta zijn in Nederland geslagen, maar deze worden vanaf 2016 in Frankrijk geslagen. Dit wordt aangegeven door het muntteken dat op de munt staat

(Mercuriusstaf (KNM) of Hoorn des overvloeds, ook wel Pessac genoemd).

Pessac is de plaatsnaam waar het munthuis in Frankrijk is gevestigd.

De munt die verpakt zit in deze coincard (2 euro Malta 2015 'Eerste vliegtuigvlucht vanaf Malta' is geslagen bij de KNM, en heeft daarom het muntteken de Mercuriusstaf (wat overigens niet het geval is bij de UNC versie).

Afgebeeld is de speciale 2 euromunt Malta 2016. Boven de BU munt uit de coincard en onder UNC munt uit de rol. De munt uit de coincard is voorzien van het muntteken Pessac (naast de letter M en het cijfer 6)