Home » Info » Uitleg en series speciale 2 euromunten

Uitleg en series speciale 2 euro herdenkingsmunten


Hieronder wordt met behulp van tekst en beeld uitleg gegeven omtrent de 2 euro herdenkingsmunten.
Dat zijn speciaal uitgegeven 2 euromunten die een belangrijke gebeurtenis of persoon herdenken.
Sinds 2004 worden deze herdenkingsmunten jaarlijks uitgegeven.

Bron tekst, info en afbeelding (landkaart): Wikipedia

Regels en voorwaarden

Op 15 oktober 2003 maakte de Europese Raad bekend dat vanaf 1 januari 2004 elk land in de eurozone het recht zou krijgen om herdenkingsmunten te slaan. De navolgende voorwaarden werden gesteld:

  • Ieder land mag per jaar slechts één, eigen, herdenkingsmunt slaan.
  • Enkel de nationale zijde van de munt mag nieuw ontworpen worden.
  • De gemeenschappelijke zijde mag niet worden veranderd.
  • De oplage mag niet hoger zijn dan:
    - maximaal 0,1% van het totaal aantal geslagen €2-munten in de gehele eurozone. Deze limiet kan echter stijgen tot 2,0% wanneer de gebeurtenis of persoon die wordt herdacht van groot belang wordt geacht. Als het desbetreffende land de limiet van 2,0% hanteert, mogen in de daaropvolgende vier jaar echter geen andere herdenkingsmunten worden uitgegeven.
    - maximaal 5,0% van het totaal aantal geslagen 2 euromunten van het land in kwestie.

Op 3 juni 2005 besloot de Europese Unie extra eisen te stellen aan de uit te geven herdenkingsmunten:

  • Het land dat de munt uitgeeft, moet zich op de nationale zijde op de een of andere manier identificeren. Bijvoorbeeld met de landsnaam of een signatuur. Ook mag de waarde van de munt (€ 2) niet worden afgedrukt op de nationale zijde, omdat die al is aangegeven op de gemeenschappelijke zijde.

Deze aanvullende regels zijn van kracht voor ontwerpen vanaf 2006 en waren nodig omdat bijvoorbeeld Griekenland in 2004 de waarde van de munt op de nationale zijde had vermeld. De Europese Unie heeft overigens op 4 juli 2012 besloten dat vanaf 17 augustus 2012 ieder land twee, eigen, herdenkingsmunten per jaar mag slaan. Anders dan bankbiljetten vallen euromunten nog steeds onder de nationale bevoegdheid en niet onder die van de ECB. Een land van het eurogebied dat een herdenkingsmunt van €2 wil uitgeven, dient de Europese Commissie daarover te informeren. Eurolanden melden dit niet aan de ECB. De Commissie publiceert de informatie in het meertalige Publicatieblad van de EU (C-serie).


Uitgaves

Sinds de invoering in 2004 tot en met heden hebben alle drieëntwintig eurozone-landen een eigen herdenkingsmunt van 2 euro uitgegeven.
Griekenland was in mei 2004 het eerste land dat, ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Athene, van de mogelijkheid gebruikmaakte een 2 euro-herdenkingsmunt uit te geven. Cyprus sloot in november 2017 met de uitgifte van een eigen nationale 2 euro-herdenkingsmunt met als thema Paphos, culturele hoofdstad van Europa de rij. Italië is momenteel het land dat de meeste herdenkingsmunten van 2 euro hebben uitgegeven terwijl Cyprus er het minste heeft uitgegeven.

Voor 2019 is van 18 landen bekend dat zij in dat jaar een nationale herdenkingsmunt van 2 euro willen uitgeven. Dit zijn Andorra, België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje en Vaticaanstad.
Hierbij kan worden aangetekend dat Andorra, België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Portugal, San Marino en Vaticaanstad te kennen hebben gegeven 2 nationale 2 euro herdenkingsmunten uit te zullen geven. Cyprus, Nederland en Oostenrijk hebben bekendgemaakt in 2019 geen nationale herdenkingsmunt van 2 euro uit te zullen geven.


Gemeenschappelijke uitgiftes

Op dit moment zijn er 6 gemeenschappelijke uitgiftes van 2 euro herdenkingsmunten, in het vierde kwartaal van 2019 wordt de 7de uitgegeven.
 
De eerste gemeenschappelijke uitgifte van de 2 euro herdenkingsmunt werd gelanceerd in 2007. Het thema van de munt viert het 50-jarig bestaan van het Verdrag van Rome. Alle EU landen uit de eurozone namen deel aan deze uitgifte. Slovenië dat per 1 januari 2007 toetrad tot de eurozone deed ook mee aan de uitgifte. De ministaatjes San Marino, Vaticaanstad en Monaco, die geen lid zijn van de EU, hebben niet deelgenomen aan deze uitgifte, zij mogen overigens wel hun eigen euromunten slaan.

De tweede gemeenschappelijke uitgifte van de 2 euro herdenkingsmunt werd in 2009 uitgegeven, met als thema de viering van 10 jaar EMU.
Alle EU landen uit de eurozone namen deel aan deze uitgifte. Ook Slowakije, die sinds 1 januari 2009 de euro invoerde, heeft gelijk met de gemeenschappelijke herdenkingsmunt meegedaan en bracht hierdoor in 2009 twee herdenkingsmunten van 2 euro uit. De ministaatjes Vaticaanstad, Monaco en San Marino hebben niet deelgenomen.

De derde gemeenschappelijke uitgifte van de 2 euro herdenkingsmunt werd begin 2012 uitgegeven, met als thema de viering van 10 jaar Euro. Alle 17 EU-landen uit de eurozone hebben aan deze gemeenschappelijke uitgifte deelgenomen. De ministaatjes Vaticaanstad, Monaco en San Marino hebben, omdat zij geen lid zijn van de EU, wederom niet deelgenomen. Toch heeft San Marino in 2012 een 2 euro herdenkingsmunt uitgegeven met hetzelfde thema en een vrijwel gelijk ontwerp, alleen het lettertype verschilt. Om die rede wordt deze niet tot de gemeenschappelijke uitgifte gerekend maar als een nationale 2 euro herdenkingsmunt van San Marino beschouwd.

Op 22 januari 2013 hebben Frankrijk en Duitsland een gemeenschappelijke 2 euro herdenkingsmunt uitgegeven met het thema 50 jaar Frans-Duits vriendschapsverdrag (Élysée-verdrag).

In de tweede helft van 2015 is de vierde gemeenschappelijke 2 euro herdenkingsmunt uitgegeven met als thema 30 jaar Europese vlag. Hier hebben alle 19 EU-landen uit de eurozone aan deelgenomen. Zoals eerdere uitgiften hebben de ministaatjes Vaticaanstad, Monaco, San Marino en Andorra, omdat zij geen lid zijn van de EU, niet deelgenomen aan de uitgifte.

Op 31 januari 2018 hebben Letland, Estland en Litouwen een gemeenschappelijke 2 euro herdenkingsmunt uitgegeven die is gewijd aan de oprichting van de drie onafhankelijke staten 100 jaar geleden.

In het vierde kwartaal van 2019 zullen Frankrijk en Duitsland voor de 2de maal een gemeenschappelijke 2 euro herdenkingsmunt van uitgeven, dit keer met als thema dat het 30 jaar geleden is sinds de val van de Berlijnse Muur.


Series van 2 euro herdenkingsmunten

Op dit moment zijn er 8 series van 2 euro herdenkingsmunten bekend, waar er 7 gedeeltelijk van zijn uitgegeven.

1. Luxemburg: 'Luxemburgse Dynastie' serie
Luxemburg geeft vanaf 2004 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uit met als thema de Groothertogelijke Dynastie. In zowel 2012, 2014, 2015, 2017 als 2018 heeft Luxemburg zelfs twee 2 euro herdenkingsmunten uit deze serie uitgegeven. Op dit moment zijn er 21 munten van deze serie uitgegeven.

2. Duitsland: 'De 16 deelstaten van Duitsland' serie
Duitsland geeft in de periode van 2006 tot en met 2021 Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland (De 16 deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland) uit. In totaal zestien herdenkingsmunten (ieder jaar één) die gezamenlijk alle deelstaten van Duitsland vertegenwoordigen.
Elke munt heeft als onderwerp een karakteristiek gebouw uit de betreffende deelstaat als afbeelding op de nationale zijde. Zo heeft de munt van Berlijn Slot Charlottenburg als ontwerp. Het jaar van uitgifte valt voor iedere deelstaat samen met het jaar waarin die deelstaat het voorzitterschap van de Bondsraad voert. Doordat er een wijziging is gekomen in de volgorde van het voorzitterschap van de Bondsraad is, om herhaling te vermijden, in 2017 besloten de serie in 2019 voor één jaar te onderbreken.

3. Spanje: 'UNESCO Wereld Erfgoedlijst' serie
Spanje geeft vanaf 2010 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uit met als afbeelding een Spaans werelderfgoed, welke op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Op dit moment zijn 13 uitgiften bekend, waarvan er tot nu toe 10 zijn uitgegeven.

4. Malta: 'Constitutionele Geschiedenis' serie
Malta heeft in de periode van 2011 tot en met 2015 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uitgegeven met als thema een belangrijke gebeurtenis in de constitutionele geschiedenis van het land. Dit zijn in totaal 5 munten.

5. Malta: 'Door kinderen met solidariteit' serie
Malta geeft in de periode van 2016 tot en met 2020 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uit in het kader van een project voor maatschappelijke verantwoordelijkheid met als titel 'Door Kinderen Met Solidariteit'. Dit betreft totaal 5 munten, waarvan er tot nu toe 3 zijn uitgegeven.

6. Letland: 'Historische en Culturele Regio's' serie
Letland heeft in de periode van 2016 tot en met 2018 vier nationale 2 euro herdenkingsmunten uitgegeven met de historische en culturele regio's als thema. Zie ook Letse Historische en Culturele Regio's-serie. Dit betreft totaal 4 munten, die allemaal zijn uitgegeven.

7. Malta: 'Prehistorische Tempels' serie
Malta geeft in de periode van 2016 tot en met 2022 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uit die gewijd zal zijn aan één van de verschillende prehistorische tempels die zich op het eiland bevinden. Zie ook Maltese Prehistorische Tempels-serie. Dit betreft totaal 7 munten, waarvan er tot nu toe 3 zijn uitgegeven.

8. Litouwen: 'Etnografische Regio's' serie
Litouwen zal vanaf 2019 vijf nationale 2 euro herdenkingsmunten uitgeven met de etnografische regio's als thema.


Bron tekst, info en afbeelding (landkaart): Wikipedia